в безпорядък

в безпорядък
словосъч. - развълнуван, смутен, разтревожен, разбъркан

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • безпорядък — същ. безредие, бъркотия, разстройство, неразбория, безредица, неуредица същ. смут, смущение, вълнение, анархия, междуцарствие същ. хаос същ. суматоха, паническо бягство …   Български синонимен речник

  • безчиние —   безпорядък; липса на устройство; смесване …   Църковнославянски речник

  • анархия — същ. безредица, безначалие, безвластие, междуцарствие, беззаконие, неподчинение, своеволие същ. безредие, безпорядък, бъркотия същ. смут, хаос, безпътица, обърканост същ. безплановост …   Български синонимен речник

  • безначалие — същ. безпорядък, анархия, безредие, междуцарствие, произвол, смут, смутня …   Български синонимен речник

  • безпътица — същ. безпътие, безредие, анархия, обърканост, безпорядък, забърканост същ. разпуснатост, разюзданост, своеволие същ. разврат, поквара, блудство същ. разложение същ. блуждаене, неустановеност, двоумение, кръстопът, безпринципност …   Български синонимен речник

  • безредие — същ. безпорядък, бъркотия, забърканост, разбърканост, хаос, неуредица, анархия, неуправия, неразбория, усложненост, заплетеност, залисия, безсистемност, галиматия, смутни същ. небрежност, непридирчивост, разпуснатост същ. безредица, безначалие… …   Български синонимен речник

  • безсистемност — същ. безредие, безразборност, разстройство, неразбория, анархия, хаос, безпорядък …   Български синонимен речник

  • безцарствие — същ. междуцарствие, безредица, анархия, безпорядък, смут, вълнение, междуособица …   Български синонимен речник

  • бунт — същ. въстание, гражданска война, революция, метеж, вълнение, смут, брожение, размирица, суматоха, безпорядък, междуособица същ. протест, негодувание, възмущение, недоволство същ. безредици, размирици същ. бунтарство, бунтарски дух …   Български синонимен речник

  • бъркотия — същ. неразбория, безсистемност, бърканица, безредие, неуправия, неуредица, объркване, обърканост, безпорядък, разстройство, анархия, хаос, суматоха, каша, миш маш същ. смут, междуцарствие, безначалие, размирица, безредица същ. много объркано… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”